Skip to main content

Een woordje over UAV fotogrammetrie.

 

Fotogrammetrie is feitelijk de wetenschap die het mogelijk maakt om opmetingen te maken vanuit foto’s. Het resultaat van fotogrammetrie is meestal een 3D model van een object uit de realiteit (gebouwen, standbeelden, een landmassa, …) of een map.

Om 3D model te bekomen via luchtfotogrammetrie wordt er een camera gemonteerd onder een drone. Deze camera is meestal verticaal naar onderen toe georiënteerd. De oriëntatie van de camera kan evenwel variëren naargelang het onderwerp. De techniek bestaat er in dat de drone een voorafbepaalde route vliegt en gedurende deze vliegbeweging voortdurend foto’s neemt. De vluchtlijnen die drone moet volgen verschillen in hoogte en camerastandpunt. De foto’s moeten elkaar telkens  voor 80 tot 90% kunnen overlappen. Dat dit autonoom moet gebeuren om de beste resultaten te behalen staat buiten kijf, vandaar dat de RPA (drone )voorzien moet zijn van waypoint-technologie.

Dit soort van opdrachten mag alleen maar uitgevoerd worden door gecertifieerde Klasse 1 RPA-piloten, zoals er Digital Creations Agency in zijn rangen heeft.

Waarvoor wordt UAV fotogrammetrie gebuikt ?

 • Volumetrische studies
 • 3D modellen van gebouwen
 • Orthofoto’s
 • Planografische beelden (bouwlagen, hoogteverschillen, …)
 • DEM, DTM, DSM

Van toepassing in volgende sectoren :

 • Landbouwsector
 • Bouwsector
 • Industrie
 • Stadontwikkeling
 • Mobiliteitsontwikkeling
 • Archeologie
 • Bos- en natuurbeheer
 • Ontwikkeling van overstromingsmodellen

We hopen hiermee wat meer inzicht verschaft te hebben, mocht u nog vragen aarzel dan niet om verder contact op te nemen : bart@dca.lu

Author Bart Vansteelandt

More posts by Bart Vansteelandt

Leave a Reply