Skip to main content

Latest news

Realty 2018, Brussel, Belgium

By EventsNo Comments
Realty 2017, Innovation
Bezoek the Digital Creations Agency booth op Realty 2018 !
 
Aarzel niet om even langs te komen op onze stand. We gidsen u geheel vrijblijvend rond in de wereld cutting edge visualisationS and maintenance possibilities. U kan ons terugvinden in Shet 3, stand I-38.
Tot binnenkort.
 
Plato at Digital Creations Agency

Meeting van Plato at DCA and Scanbie !

By EventsOne Comment

Work and enjoyment !

Een avondje lekker genieten met ondernemers onder elkaar ! De boog dient niet altijd gespannen te staan. Het uitwisselen van ervaringen in een besloten groep die elkaar op geregelde basis ontmoeten is van onschatbare waarde. Digital Creations Agency had ditmaal de eer om gastvrouw / gastheer te zijn.

Een glaasje, een kaarsje, wat Serranoham en een uitgebreide keuze aan kazen … omhult met een vleugje ondernemerschap en passie voor het vak. Zo zou je de avond het best kunnen omschrijven.

Thanks voor alle aanwezigen .

Scanbie.com, 3D scanning at its best

By TechnologieNo Comments

Scanbie, de voordelen van 3D scanning voor de vastgoedwereld.

De evolutie in 3D scanning heeft ervoor gezorgd dat bestaand vastgoed in een heel nauwkeurig en visueel aantrekkelijk, digitaal model kan worden omgezet. Hier speelt Scanbie al enige jaren een pioniersrol. Als spin-off van hoofdhuis Digital Creations Agency kan Scanbie buigen op een jarenlange ervaring vanuit de 3D visualisatie wereld. De conversie tussen de output van state of the art 3D scanners en de input van hoogstaande elementen in 3D software leveren keer op keer HQ models met ongekende mogelijkheden op. Een ideaal gebruiksinstrument voor elkeen in de vastgoedwereld, hetzij de ontwikkelaar langs de ene zijde alsook de vastgoedbeheerder aan de andere zijde.

Neem gerust contact op voor dit innovatief project, de contactgegevens vindt u op onze website : scanbie.com of  men kan ons bereiken via volgende contactgegevens :     e-mail : info@scanbie.com    /  tel. : 03/771.19.00                                                                                                                                                                                                                                                     

Plaatsbeschrijvingen en 3D scanning

Plaatsbeschrijvingen en 3D scanning

By VerduidelijkingenNo Comments

Hoe gedetailleerd moet een plaatsbeschrijving zijn ?

Bij het begin van een huurovereenkomst stellen een huurder en verhuurder een plaatsbeschrijving op. Maar hoe gedetailleerd moet die zijn? En kan je ze zelf opstellen? OF waarom geen beroep doen op Scanbie ?

De wet zegt dat een plaatsbeschrijving ‘omstandig’ moet zijn. Het volstaat dus zeker niet om gewo0n te zeggen dat het onroerend goed in perfecte staat was op het moment van het begin van de huur.

Detail nodig
De plaatsbeschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn. Is dat niet het geval dan kan de plaatsbeschrijving later niet gebruikt worden om het bewijs van eventuele huurschade te leveren. De plaatsbeschrijving zal dan niet geldig zijn. Dat is vooral een probleem voor de verhuurder. Hij zal nu eenmaal moeten aantonen dat er sprake is van huurschade
 
Een rechter verduidelijkt
In een recent vonnis van de vrederechter te Westerlo wordt aangegeven hoever je in detail moet gaan. Meer bepaald moet de plaatsbeschrijving een gedetailleerde beschrijving bevatten van alle onderdelen van de gehuurde woning inclusief de aard van de gebruikte materialen en vooral de staat waarin deze zich bevinden. Je kan deze beschrijving aanvullen met een reeks foto’s die de toestand van de woning aantonen.
 
Zelf doen?
De wet verplicht je niet om voor de opmaak van een plaatsbeschrijving professionele hulp in te schakelen. Je kan ze strikt gezien zelf opmaken. Dat is echter niet altijd een goed idee. De kans is reëel dat je dan een plaatsbeschrijving opmaakt die onvoldoende omstandig is en die later ongeldig wordt verklaard. Je denkt er dan ook maar beter twee keer over na om toch een professioneel in te schakelen.
Een all-in-one pakket voor een zorgeloze plaatsbeschrijving.
 
Contacteer vandaag nog Scanbie !
 
(bron: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
Realty 2017, Innovation

Realty 2017, Brussels, Belgium

By Events, TechnologieNo Comments

Realty 2017, Innovation

Digital Creations Agency was als standhouder aanwezig op het Innovation paviljoen. Dit zeer succesvolle vastgoed event trok heel wat bezoekers aan. Ons bedrijf trok heel wat geïnteresseerden aan. Als innovator op het vlak visuele communicatie hadden we speciaal voor deze beurs een een virtueel project ontwikkelt waarin de bezoekers interactief doorheen verschillende gebouwen wandelen. Het enthousiasme was groot. Nieuwe inzichten en mogelijkheden werden aangeboden, waaruit dan ook heel wat interessante contacten uit voort vloeiden. Wederom een stevige succeservaring, met mooie en uitdagende perspectieven naar de toekomst.

VR en AR met een headset.Met of zonder kabel?

VR Headsets. Met of zonder kabel ?

By VR / ARNo Comments

VR en AR met een headset.Met of zonder kabel?

Dit is tegenwoordig een big issue. Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende soorten headsets op de markt, maar wat koop ik nu best ?

Zonder over merken te spreken kan je de markt het best opdelen in headsets met kabel of draadloze opties. Jouw keuze zal vooral afhankelijk zijn van het verwachtingspatroon dat je vooropstelt. Wil men hoogwaardige beelden aan een frame rate van om en bij  de 90 beelden/sec, dan zal men voor een tethered (kabel) optie moeten gaan. Via deze kabel kan men nml. direct op de grafische kaart en zijn pc werken. De power die een goed gestoffeerde hedendaagse pc kan ontwikkelen ligt nog altijd mijlen hoger dan de kracht die huidige mobiele hardware heeft. Hou wel rekening met het feit dat een headset met kabel buiten een pc meestal ook nog eens gebruikt maakt van sensoren die op de contouren van het ‘speelveld’ moeten worden opgesteld. Niet echt handig dus om zomaar even mee naar een klant te nemen.

De andere optie is de draadloze versie. Tot voor kort waren dit telkens symbioses tussen een housing en een smartphone. De Samsung gear VR is hier een goed voorbeeld van. Het grote voordeel van dit type van headsets is hun mobiliteit en eenvoud. De user kan hiermee zijn klant op een simpele en gebruiksvriendelijke manier een virtuele presentatie aanbieden. Het grote nadeel is dat men volledig afhankelijk is van de beperkte kracht en mogelijkheden van een smartphone. De graad van realisme en detaillering in de beelden ligt hier een heel pak lager. Als dit voor jou geen big issue is zou ik voor deze optie gaan.

Ondertussen staat ook de ontwikkeling niet stil en de mobiele processoren zoals bv. de Qualcomm Snapdragon 845 worden steeds krachtiger. Hetzelfde geldt echter ook voor de processoren en grafische kaarten in een pc. Het is dus zeer de vraag over beiden ooit een evenwicht gaan bereiken inzake reken- en grafische kracht.

Hoe dan ook ik hoop dat ik hiermee wat extra inzicht heb verschaft.

Graphic Design

VR en AR in de Real Estate wereld.

By VR / ARNo Comments

Hoe zijn Virtual Reality en Augmented Reality de wereld van de Real Estate aan het veranderen ?

Enkele cijfers. Tegen 2021 wordt verwacht dat de markt voor VR en AR technologieën rond de $108 biljoen Amerikaanse dollars zou zitten. Dat is een enorm cijfer.Volgens Goldman Sachs zou de markt van VR alleen al $80 biljoen dollars inhouden, met $2,6 biljoen direct afkomstig vanuit de real estate wereld.

Maar waar komt deze hype vandaan en wat is Virtual Reality en Augmented Reality eigenlijk ?

Wat is Virtual Reality ?

Virtual Reality is een een term die wordt gebruikt om een 3 dimensionaal en computer gegenereerde omgeving te beschrijven waarin men zich als individu interactief en ontdekkend kan voortbewegen. Je wordt als het ware een onderdeel van deze virtuele wereld, men kan voorwerpen manipuleren of andere acties ondernemen.

Wat is Augmented Reality ?

De beste manier om Augmented Reality te verduidelijken is het te omschrijven als additionele tech tool of app die een extra layer met interactiviteit toevoegt aan de bestaande realiteit. AR wordt bv. nu al gebruikt om 2D bouwplannen om te zetten naar  realtime 3D beelden die bekeken kunnen worden via aan AR app op de tablets en smartphones. Er kunnen ook persoonlijke items aan toegevoegd worden waardoor de potentiële koper al voorafgaandelijk zijn toekomstige meubels in zijn interieur kan zien.

Wat is het verschil tussen beide technologieën ?

VR en AR lopen veelal gelijk op heel wat belangrijke manieren.

 • ze gebruiken hetzelfde type van technologie
 • ze zorgen er allebei voor dat de gebruikers hun virtuele omgevingen kunnen bekijken met meer detail
 • ze veranderen allebei het speelveld voor de verschillende industrietakken

Het grote verschil tussen beiden zit hem in hoe ze worden gebruikt. Voor VR heeft de gebruiker meestal één of ander type van headset (bril) nodig om de virtuele omgeving in 3D te kunnen aanschouwen. Terwijl AR virtuele elementen toevoegt aan de realiteit d.m.v. apps op smartphones, tablets of laptops.

Wanneer beiden gecombineerd worden spreekt men MR of mixed reality. Met de combinatie van VR en AR kunnen makelaars/projectontwikkelaars hun projecten op een meer gedetailleerde en overtuigende en interactieve manier aanbrengen.

Scanbie.com and Faro, innovatie !

Scanbie en Faro, innovatie !

By TechnologieNo Comments

Scanbie en Faro gaan samen innovatief project aan.

Scanbie, een dochter van Digital Creations Agency, is reeds enkele jaren onderzoek aan het verrichten omtrent de nieuwe mogelijkheden die de huidige lichting van 3D ‘scantoestellen’ met zich meebrengen. Faro is wereldwijd één van de grootste leveranciers van 3D-meettechniek, imaging en realisatietechnologie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert geavanceerde oplossing voor het zeer nauwkeurig in 3d vastleggen, meten en analyseren van objecten in verscheidene industrietakken : bouw, engineering, openbare diensten, …

Verschillende medewerkers van Scanbie zijn pioniers in de wereld van 3D en het is vanuit deze rijke ervaring dat we , samen met een wereldspeler als Faro,  dit uiterst innovatief project zijn opgestart. We willen hierover nog niet te veel over kwijt, maar dat dit wel eens een serieuze ‘gamechanger’ kan zijn, daar zijn alle betrokkenen het over eens.

Drone fotogrammetrie

Drone fotogrammetrie

By TechnologieNo Comments

Een woordje over UAV fotogrammetrie.

 

Fotogrammetrie is feitelijk de wetenschap die het mogelijk maakt om opmetingen te maken vanuit foto’s. Het resultaat van fotogrammetrie is meestal een 3D model van een object uit de realiteit (gebouwen, standbeelden, een landmassa, …) of een map.

Om 3D model te bekomen via luchtfotogrammetrie wordt er een camera gemonteerd onder een drone. Deze camera is meestal verticaal naar onderen toe georiënteerd. De oriëntatie van de camera kan evenwel variëren naargelang het onderwerp. De techniek bestaat er in dat de drone een voorafbepaalde route vliegt en gedurende deze vliegbeweging voortdurend foto’s neemt. De vluchtlijnen die drone moet volgen verschillen in hoogte en camerastandpunt. De foto’s moeten elkaar telkens  voor 80 tot 90% kunnen overlappen. Dat dit autonoom moet gebeuren om de beste resultaten te behalen staat buiten kijf, vandaar dat de RPA (drone )voorzien moet zijn van waypoint-technologie.

Dit soort van opdrachten mag alleen maar uitgevoerd worden door gecertifieerde Klasse 1 RPA-piloten, zoals er Digital Creations Agency in zijn rangen heeft.

Waarvoor wordt UAV fotogrammetrie gebuikt ?

 • Volumetrische studies
 • 3D modellen van gebouwen
 • Orthofoto’s
 • Planografische beelden (bouwlagen, hoogteverschillen, …)
 • DEM, DTM, DSM

Van toepassing in volgende sectoren :

 • Landbouwsector
 • Bouwsector
 • Industrie
 • Stadontwikkeling
 • Mobiliteitsontwikkeling
 • Archeologie
 • Bos- en natuurbeheer
 • Ontwikkeling van overstromingsmodellen

We hopen hiermee wat meer inzicht verschaft te hebben, mocht u nog vragen aarzel dan niet om verder contact op te nemen : bart@dca.lu