Scan to 3D

Een bestaand gebouw of omgeving realistisch en interactief visualiseren zodat je er volledig in kunt rondnavigeren. Het kan perfect dankzij het 3D scanning, zowel van op de grond als vanuit de lucht.

Scan to see

Een waarheidsgetrouw plan (as built) levert u immers een niet te onderschatten schaalvoordeel op. U behoudt op elk moment een duidelijke kijk op de situatie. En dat verhoogt de veiligheid, vergemakkelijkt het onderhoud en maakt eventuele latere aanpassingswerken een stuk eenvoudiger.

Scan to measure

3D Laserscanning is een techniek die wordt toegepast  om bestaande situaties tot in detail vast te leggen … zelfs tot op de milimeter ! Snel, efficiënt en heel precies kan DCA indoor en outdoor opmetingen uitvoeren in 3 dimensies.

3D product

BIM is een standaard geworden in de planning, bouw en management van gebouwen. DCA gerbuikt de meest innoverende en toegankelijke software op het gebied van conversie van puntenwolkdata naar het BIM-verhaal.